Afspraken

Voor een totaaloverzicht van de afspraken, kan je hier de SCHOOLBROCHURE 2020 downloaden.

Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer heb ik een doktersbriefje nodig als mijn kind afwezig is?

Alle kinderen op de basisschool zijn leerplichtig en moeten elke schooldag aanwezig moet zijn. Hieronder de uitzonderingen, waarover meer details in de schoolbrochure.

  • Ziekte: voor één, twee of drie opeenvolgende dagen, volstaat een verklaring van de ouders. Een dergelijke verklaring (briefje of mailtje) kan tot vier keer per schooljaar door de ouders ingediend worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist van een dokter, een specialist, een tandarts, een orthodontist, een ziekenhuis of een labo. Ook als je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan is er een medisch attest vereist.
  • Van rechtswege gewettigde afwezigheden, zoals meedoen met een sportwedstrijd, begrafenissen en huwelijken in het gezin of religieuze feestdagen.
  • Bijzondere toelating van de directeur
  • Een school geeft nooit toelating om je kind vroeger dan de vastgestelde vakantieperiodes van school weg te houden om op vakantie te vertrekken of het later te laten terugkeren daaruit. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en hier bestaat een meldingsplicht over.

Wat moet ik doen als ik een besmettelijke ziekte vaststel bij mijn kind?

Bij besmettelijke ziektes (ook bij luizen) contacteer je  de school zo snel mogelijk, zodat alle andere ouders op de hoogte kunnen worden gebracht. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts. De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

Mag mijn kind medicatie krijgen op school als het ziek is?

De school dient zelf normaal geen medicatie toe en staat ook niet toe dat kinderen medicatie nemen op school waar de school niet van op de hoogte is gebracht door een arts. Zelf nemen of toegediend krijgen, komt wat deze regel betreft op hetzelfde neer.
Bij ziekte gaan we een ouder of een contactpersoon bellen die de ouders hebben opgegeven hiervoor (bijvoorbeeld een oma). De ouders kunnen de school vragen om per uitzondering medicatie toe te dienen of het door het kind te laten te nemen (1) mits die medicatie voorgeschreven is door een arts én (2) mits die medicatie ook echt tijdens de schooluren toegediend moèt worden. Anders zijn medicijnen niet toegelaten.

Ook verboden een kind met gammele gezondheid op school brengen nadat hij of zij wat koortsremmende middelen heeft gekregen. Symptoombestrijding is geen genezing en een ziek kind hoort simpelweg niet op school. Niet alleen voor zichzelf: ook andere kinderen en mogelijk de leerkracht lopen dan besmettingsgevaar.

Wat doet de school voor anderstalige leerlingen?

De Letterberg biedt een warm en functioneel welkom aan anderstalige nieuwkomers. Na een taalscreening kan de school een taaltraject voorstellen aan leerlingen die dit nodig hebben. Voor de kleuterschool geldt dat veel naar schoolkomen en flink meedoen, het best mogelijke taalbad is. Voor anderstalige kinderen in het lager onderwijs is het traject een combinatie van twee dingen: individuele taallessen op maat door de zorgcoördinator of een zorgjuf en het meedoen tijdens de lessen, waarbij de nieuwkomer enkele taalbuddies in de klas heeft, die toezien op zijn of haar welbevinden.

Heb ik recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid?

Ongeveer één gezin op vier heeft recht op de Vlaamse schooltoelage. De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. De directie heeft brochures voor de schooltoelage voor u klaar liggen. De bedragen worden jaarlijks gewijzigd. Website: via www.schooltoelagen.be .

Wanneer gaan jullie zwemmen en wat kost dit?

Het 6de leerjaar gaat gratis zwemmen. De leerjaren 1 t.e.m. 5 betalen een bijdrage van € 1,50 voor het zwemmen, terwijl het vervoer gratis is. De zwemlessen gaan op donderdagvoormiddag om de 14 dagen door in “Sportoase” te Leuven.  De data worden bij de start van elk schooljaar aan de ouders bezorgd. De zwemkledij bestaat uit : zwempak/zwembroek, ev. Badmuts (bij lange haren), 2 handdoeken, kam.  Dit alles netjes opgeborgen in een zwemzak.

Mijn kind is iets kwijt, kan ik het terugvinden?

Alle materialen hebben hun vaste plaats, maar soms vergeten kinderen die wel eens. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,…). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

Wat doet de school qua verkeersveiligheid?

De school voorziet zelf elke dag in oversteekbegeleiding door een gemachtigd opzichter en dit op het zebrapad voor de school een kwartier voor en na schooltijd. De school stimuleert bovendien het dragen van een fluovestje en de fietshelm met allerlei acties (verkeersweek, strapdag, …). De school laat fietsers samen vertrekken omdat dit veiliger is dan individueel.

De ouders doen best zelf ook iets: bespreek met je kinderen de veiligste schoolroute en zorg ervoor dat kinderen die met de fiets naar school komen over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

De Dorpsstraat is een relatief rustige straat en zal vanaf 2018 uit twee tegengestelde éénrichtingsverkeersgebieden bestaat. Daardoor zal het doorgaand verkeer, de grote meerderheid van voertuigen, de Dorpsstraat niet meer kunnen gebruiken. Bijna alle verkeer rond 8u30 en rond 15u30 zal dus lokaal zijn.

Wat breng ik mee voor de verjaardag van mijn zoon of dochter?

Op school wordt de verjaardag klassikaal gevierd. De leerling mag daarom een taart, een cake of wafels meenemen.  In de lagere school is dit een vrije keuze van de leerling. Wij stimuleren om snoep of chips te beperken en iets gezonders aan te bieden als traktatie.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.