Echtscheiding en co-ouderschap

De realiteit en de opdracht

Elke school heeft kinderen in co-ouderschap, nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en dergelijke. Vaak zijn de relaties daarbinnen goed, maar elke school maakt mee dat gescheiden ouders het over allerlei zaken niet eens raken en dat kinderen (vaak onbewust) gevangen zitten in die onenigheid.

Als school hebben we hierin een opdracht. De Letterberg zet zijn schouders onder het welbevinden van deze kinderen en helpt hen om het positieve te zien en warmte te vinden in hun unieke gezinssamenstelling, temeer als die veranderd is of aan het veranderen is. In het belang van onze kinderen vragen we ex-partners om een positieve overleghouding naar elkaar.

Neutraliteit in communicatie

De school stelt zich zo neutraal mogelijk op in conflictsituaties. Een zorgvraag van (co-)ouders op adres één wordt bijvoorbeeld steeds besproken met de (co-)ouders op adres twee alvorens met een voorstel te komen. Personeelsleden kiezen geen kant, maar luisteren en betrekken beide zijden bij alles wat het kind aanbelangt. Vooral dankzij Gimme kunnen we vermijden dat bijvoorbeeld brieven slechts één adres bereiken. Verder is er steeds de mogelijkheid van twee nieuwjaarsbrieven e.d.

Moederdag, Vaderdag en co-ouders

Geschenken die we knutselen voor Moederdag en Vaderdag zijn  bestemd voor de mama en papa van het kind. Partners van gescheiden ouders zijn vaak ook belangrijk in de opvoeding en die willen we niet vergeten op zo’n dag. Het is meestal praktisch niet haalbaar om een creatieve activiteit, die steeds meerdere lessen duurt, een tweede keer te maken. We hechten er belang aan om het kind voor te stellen om ook een attentie te maken voor de plus-ouders. We kennen echter niet altijd de partner van elke gescheiden ouder en kinderen verwoorden hun gezinssituatie zelf niet altijd. Het is dus aan de ouders zelf om ons te informeren hierover, want we willen recht doen aan heel de familie van onze kinderen. Voor nieuwjaarsbrieven geven we bij gescheiden ouders sowieso meer dan één exemplaar.

Betaling van facturen bij co-ouderschap

We rekenen erop dat elke schoolrekening, ook tijdens en na scheidingen tijdig en volledig wordt betaald. Ouders zijn ongeacht hun burgerlijke staat hoofdelijk gehouden hieraan. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school gaat niet in op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Zoals in elk gezin, blijft één van de ouders geregistreerd als hoofdbetaler. Bij scheiding kan er ook een meebetaler geregistreerd worden. Als er dan onenigheid is tussen ouders over het betalen van de schoolrekening, kan de school aan elk van de ouders een identieke rekening sturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben hierover.

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.