Brandjes blussen!

Juf An en juf Tania hebben een cursus brandpreventie gevolgd en praktische proef afgelegd. Onze brandweervrouwen in actie!