Schoolkosten

Onderwijs op zich is gratis, maar niet gratis zijn de kosten die we maken voor zwembadgebruik of voor uitstappen. Voor deze kosten geldt een maximumfactuur van 45€ per jaar voor kinderen in de kleuterschool en 85€ per jaar voor kinderen in de lagere school. Daarbovenop kunnen er meerdaagse uitstappen zijn, waarvan de factuur nooit hoger ligt dan 410€ en in de regel zal het daar ook zeer ver onder blijven. Niet in de standaard schoolkosten inbegrepen zijn die van maaltijden, tijdschriften en turnkledij.