Schooluren en Opvang

Schooluren

Uren

Maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag : van 08:45 tot 15:30
Woensdag is de school open van 08:45 tot 12:05

Er is elke dag vanaf 8:25 toezicht op de speelplaats.

’s Avonds is er toezicht tot 15:45. Kinderen die dan nog aanwezig zijn sluiten aan bij Stekelbees. Op woensdag is er toezicht tot 12u20. Ook hier sluiten de kinderen aan bij Stekelbees indien zij niet afgehaald zijn.

Dagindeling
Voormiddag :
 • 08:45 – 10:25 Lessen
 • 10:25 – 10:45 Ochtendspeeltijd
 • 10:45 – 12:00 Lessen
 • 12:00 – 13:00 Etenstijd + middagspeeltijd
Namiddag :
 • 13.00 – 14.20 Lessen
 • 14.20 – 14.40 Namiddagspeeltijd
 • 14.40 – 15.30 Lessen

Opvang

logo_stekelbeesV.z.w. Stekelbees verzorgt de opvang in onze school en gebruikt hiervoor de gebouwen in de zijvleugel: de eetzaal, de speelplaats, de turnzaal en het sanitair. Er is opvang:

 • Voorschools van 07.00 uur tot 8.30 uur
 • Naschools van 15 minuten na het einde van de lessen tot 18.30 uur
 • Op woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen

Voor deze opvang moet u uw kind inschrijven, zowel voor de opvang vóór 8u30 als voor de opvang na 15u45.

Afspraken ’s ochtends
7u – 8u15
 • alle kinderen worden naaar boven gebracht in de Stekelbeesruimte (in de kleuterrefter) en daar door Stekelbees opgevangen
 • de parking achteraan is ter beschikking van ouders tot 8u15
 • de schoolpoort blijft gesloten
8u15
 • de lagereschoolkinderen gaan naar de speelplaats
 • de kleuters blijven boven
 • de parking is nu niet meer beschikbaar voor ouders
 • de schoolpoort wordt geopend door Stekelbees
8u15-8u30
 • alle lagereschoolkinderen die tussen 8u15 en 8u30 komen, worden op een lijst genoteerd omwille van toezicht en facturatie.
 • lagereschoolkinderen mogen op verantwoordelijkheid van de ouders vanaf de kiss&ride zone de speelplaats opkomen.
 • kleuters worden door de ouders naar de Stekelbeesruimte boven gebracht of wachten samen met hun ouders op de komst van de leerkracht met ochtendtoezicht
 • de parking is nu niet meer beschikbaar voor ouders
 • er wordt gefactureerd tot 8u30, maar kinderen die na 8u25 toekomen worden niet meer gefactureerd voor die laatste minuten.
8u30-8u45
 • het toezicht op alle kinderen wordt van Stekelbees overgedragen aan de leerkrachten met ochtendtoezicht
 • kleuters die nu aankomen kunnen rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats gebracht worden
8u45
 • de bel gaat – wees op tijd !

Naschoolse opvang

Stekelbees vangt kinderen op vanaf 15u45 en dit tot 18u30. Er worden gunstige condities gecreëerd om huiswerk te maken: een stille ruimte waar kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Stekelbees biedt geen inhoudelijke begeleiding hierbij maar zet kinderen er wel toe aan om eraan te beginnen. Daarnaast biedt Stekelbees sport- en spel activiteiten, waarover u meer leest in het huishoudelijk reglement.

Vakantie

Stekelbees voorziet ook in kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Dit dient te worden aangevraagd via de overkoepelende organisatie landelijke kinderopvang, niet via Stekelbees zelf. U kunt hiervoor een account aanmaken en reservaties ingeven op www.landelijkekinderopvang.be.

Kosten

Voor Stekelbees Oud-Heverlee gelden per 1 september 2019 de volgende tarieven:

halve uren

derde dagen

halve dagen

hele dagen

(normaal)

1,16

4,86

7,33

14,62

  (twee of meer kinderen)

0,88

3,65

5,50

10,97

(sociaal tarief)

0,59

2,43

3,67

7,31

Voor het sociaal tarief, zie het huishoudelijk reglement (hieronder). Behalve de uurtarieven is er een eenmalige dossierkost verbonden aan uw inschrijving van 20€ en er is jaarlijks een administratiekost van 20€ voor het beheer van uw kinderopvangdossier.

Is registratie bij Stekelbees verplicht?

Nee. Niemand is verplicht deze inschrijving te doen. Sommige kinderen komen immers nooit voor 8u30 op school aan en worden ook nooit later dan 15u45 opgehaald. Dan hoeft zo’n inschrijving natuurlijk niet. Gebeurt het echter wel eens, al was het maar eenmalig, dan is Stekelbees juridisch verantwoordelijk voor de opvang en moet de registratie dus ook in orde zijn. Kom uw kind dus inschrijven indien de kans bestaat dat u van Stekelbees gebruik zal maken.

Huishoudelijk reglement van Stekelbees

Gelieve hier te klikken voor het huishoudelijk-reglement-stekelbees-2019-2020-2

Contactgegevens Stekelbees

Stekelbees is te bereiken op lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be

Coördinator is Suzanne Reynaerts, IBO Oud-Heverlee, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee, 016/40.84.12, lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be