Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een adviesorgaan dat in praktisch alle scholen van Vlaanderen bestaat. Voor de gemeentelijke basisscholen van Haasrode, Blanden en Oud-Heverlee is één schoolraad opgericht.

Ze bestaat uit vertegenwoordigers van 3 geledingen :

 • Ouders: uit de ouderraad van elke basisschool
 • Personeel: de directie en 1 of meerdere leerkrachten
 • Lokale gemeenschap : vertegenwoordigd door vb. directeur van de academie, voormalige directeur op pensioen, …

De schepen van onderwijs van Oud-Heverlee is ook steeds aanwezig tijdens deze bijeenkomsten.

De voorzitter van de schoolraad is bij voorkeur een vertegenwoordiger van de ouderraad. Elke school neemt om de beurt gedurende 4 jaar het voorzitterschap waar.

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad

 • blijft op de hoogte van wat er gebeurt op en rond de school
 • volgt de strategische keuzes van de school op: bv. jaarthema’s, specifieke pedagogische activiteiten enz.
 • geeft advies aan de inrichtende macht over de bepaling van het profiel van directeur, het studieaanbod, samenwerking met andere instanties, het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten of projecten.
 • overlegt met de inrichtende macht in verband met het schoolreglement, de criteria tot aanwending van de lestijden, de bijdragen die aan ouders gevraagd worden, het schoolwerkplan, de samenwerking met CLB, het veiligheidsplan en welzijnsbeleid, enz.

De schoolraad komt 3 keer per jaar samen.

Samenstelling van de schoolraad

Voorzitter

 • Petra Aerts (GBS Blanden)

 

Secretaris

 • Dries Snackaert (GBS Blanden)

 

Geleding ouders

 • Annemie Ceupens (GBS Oud-Heverlee)
 • Astrid Coppens (GBS Blanden)
 • Isabel Eggermont (GBS Blanden)
 • Tanja Chanet (GBS Haasrode)
 • Eef De Duffeleer (GBS Haasrode)

 

Geleding personeel

 • Katrien Vandezande (GBS Oud-Heverlee)
 • Karine Bokken (GBS Blanden)
 • Ingrid Buys (GBS Blanden)
 • Greet Goedseels (GBS Haasrode)
 • Geleding Lokale Gemeenschap
 • Francine Meulemans (GBS Blanden)
 • Kathleen Soetaert (GBS Haasrode)
 • Johan Jonniaux (GBS Haasrode)
 • Tania Rondou (GBS Oud-Heverlee)

Gemeentebestuur

 • Katrien Timmermans ( Schepen van Onderwijs)

 

Directies

 • Ann Goedseels en Ann Machiels (GBS Oud-Heverlee)
 • Hans Vandenbrande (GBS Blanden)
 • Cindy Borgers (GBS Haasrode)
Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.