Schoolreglement

Screenshot 2020-09-15 at 12.20.49
Screenshot 2020-09-15 at 12.20.59
logo-gbsdeletterberg

Het hernieuwde schoolreglement voor de gemeentescholen van Oud-Heverlee (Blanden, Haasrode en Oud-Heverlee) werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2022.

Inhoud

Hoofdstuk 1               Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2               Engagementsverklaring

Hoofdstuk 3               Sponsoring

Hoofdstuk 4               Kostenbeheersing

Hoofdstuk 5               Extra-murosactiviteiten

Hoofdstuk 6               Huiswerk, agenda’s, evaluatie ,rapporten en schoolloopbaan

Hoofdstuk 7               Afwezigheden en te laat komen

Hoofdstuk 8               Schending van de leefregels,preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting

Hoofdstuk 9               Getuigschrift basisonderwijs

Hoofdstuk 10             Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Hoofdstuk 11              Schoolraad, ouderraad en leerlingenraad

Hoofdstuk 12             Leerlingengegevens en privacy

Hoofdstuk 13             ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school (laptop, tablet, internet)

Hoofdstuk 14             Absoluut en permanent algemeen rookverbod

Hoofdstuk 15             Leerlingenbegeleiding

Hoofdstuk 16             Campus

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.