Lagere school


An Suls

Stuur een mailtje naar juf An

Een klas is als een puzzel, elk stukje telt!

Volg ons op Gimme

Een juf rent kinderen niet voorbij, ze kent hun tempo en neemt ze mee.

Volg ons op Gimme

Maarten Haers

Stuur een mailtje naar meester Maarten

Alleen ga je misschien soms snel, maar samen kom je verder.

Volg ons op Gimme

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.


Volg ons op Gimme

Als iets niet onmiddellijk lukt heb je niet gefaald, maar geleerd.

Volg je op Gimme