Schooluren en opvang

Schooluren

Uren

Maandag – dinsdag – donderdag en vrijdag : van 08:45 tot 15:30
Woensdag is de school open van 08:45 tot 12:05

Er is elke dag vanaf 8:25 toezicht op de speelplaats.

’s Avonds is er toezicht tot 15:45. Kinderen die dan nog aanwezig zijn sluiten aan bij Ferm. Op woensdag is er toezicht tot 12u20. Ook hier sluiten de kinderen aan bij Ferm indien zij niet afgehaald zijn.

Dagindeling

Voormiddag
 • 08:45 – 10:25 Lessen
 • 10:25 – 10:45 Ochtendspeeltijd
 • 10:45 – 12:00 Lessen
 • 12:00 – 13:00 Etenstijd + middagspeeltijd

Namiddag
 • 13.00 – 14.20 Lessen
 • 14.20 – 14.40 Namiddagspeeltijd
 • 14.40 – 15.30 Lessen

Ferm Kinderopvang vzw

V.z.w. Ferm verzorgt de opvang in onze school en gebruikt hiervoor de gebouwen in de zijvleugel: de eetzaal, de speelplaats, de turnzaal en het sanitair. Er is opvang:

 • Voorschools van 07.00 uur tot 8.30 uur
 • Naschools van 15 minuten na het einde van de lessen tot 18.30 uur
 • Op woensdagnamiddagen, pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen

Voor deze opvang moet u uw kind inschrijven, zowel voor de opvang vóór 8u30 als voor de opvang na 15u45.

Bekijk de werking van Ferm in deze video.

Afspraken ’s ochtends

7u – 8u15
 • alle kinderen worden naar boven gebracht in de Fermruimte (in de kleuterrefter) en daar door Ferm opgevangen
 • de parking achteraan is ter beschikking van ouders tot 8u15
8u15
 • de lagere schoolkinderen gaan naar de speelplaats
 • de kleuters blijven boven
 • de parking is nu niet meer beschikbaar voor ouders
8u15-8u30
 • alle schoolkinderen die tussen 8u15 en 8u30 komen, worden op een lijst genoteerd omwille van toezicht en facturatie.
 • lagere schoolkinderen mogen op verantwoordelijkheid van de ouders vanaf de kiss&ride zone de speelplaats opkomen.
 • kleuters worden door de ouders naar de Fermruimte boven gebracht of wachten samen met hun ouders op de komst van de leerkracht met ochtendtoezicht
 • de parking is nu niet meer beschikbaar voor ouders
 • er wordt gefactureerd tot 8u30, maar kinderen die na 8u25 toekomen worden niet meer gefactureerd voor die laatste minuten.
8u30-8u45
 • het toezicht op alle kinderen wordt van Ferm overgedragen aan de leerkrachten met ochtendtoezicht
 • kleuters die nu aankomen kunnen rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats gebracht worden
8u45
 • de bel gaat – wees op tijd !

Naschoolse opvang

Ferm vangt kinderen op vanaf 15u45 en dit tot 18u30. Er worden gunstige condities gecreëerd om huiswerk te maken: een stille ruimte waar kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Ferm biedt geen inhoudelijke begeleiding hierbij maar zet kinderen er wel toe aan om eraan te beginnen. Daarnaast biedt Ferm sport- en spel activiteiten, waarover u meer leest in het huishoudelijk reglement.

Vakantie

Ferm voorziet ook in kinderopvang tijdens de schoolvakanties. Dit dient te worden aangevraagd via Ferm. U kunt hiervoor een account aanmaken en reservaties ingeven op www.samenferm.be.

Kosten

Voor Ferm Oud-Heverlee gelden per 1 september 2022 de volgende tarieven:

halve uren

derde dagen

halve dagen

hele dagen

(normaal)

1,18

5,02

7,57

15,11

 (twee of meer kinderen)

0,90

3,77

5,68

11,33

(sociaal tarief)

0,60

2,51

3,79

7,56

Voor het sociaal tarief, zie het huishoudelijk reglement (hieronder). Behalve de uurtarieven is er een administratieve bijdrage per schooljaar. Voor gezinnen die het gewone tarief en het verminderd tarief betalen, is dit €20,5 per schooljaar. Gezinnen die recht hebben op een sociaal tarief, betalen een bijdrage van €10 per schooljaar.

Is registratie bij Ferm verplicht?

Nee. Niemand is verplicht deze inschrijving te doen. Sommige kinderen komen immers nooit voor 8u30 op school aan en worden ook nooit later dan 15u45 opgehaald. Dan hoeft zo’n inschrijving natuurlijk niet. Gebeurt het echter wel eens, al was het maar eenmalig, dan is Ferm juridisch verantwoordelijk voor de opvang en moet de registratie dus ook in orde zijn. Kom uw kind dus inschrijven indien de kans bestaat dat u van Ferm gebruik zal maken.

Huishoudelijk reglement van Ferm

Gelieve hier te klikken voor het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang 2022-2023

Contactgegevens Ferm

Ferm is te bereiken op bko.oudheverlee@samenferm.be

Coördinator is Karin Pynebrouck, BKO Oud-Heverlee, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee, 016/40.84.12, bko.oudheverlee@samenferm.be

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.