Visie


Ieder kind is uniek.

Ieder kind heeft een hele weg af te leggen in het basisonderwijs. Het groeiproces van een kind kent belangrijke leerkansen en essentiële leerstappen. De Letterberg wil een kind dan ook zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen door actief te coachen in zelfsturing. Dit doen we door kindgericht, snel en opbouwend feedback te geven om tot effectief leren te komen.

In De Letterberg heerst een lerende werksfeer. Je kan niet leren zonder fouten te maken, ze vormen een belangrijk deel van het leerproces.

In De Letterberg mag elk kind op zijn eigen tempo en niveau deze leerstappen zetten.

De ouders zijn in het leerproces een belangrijke partner. Door heldere taal te communiceren over de vorderingen van het kind streven we naar een eerlijke band van wederzijds vertrouwen. Ook de zorgcoördinator is een laagdrempelig aanspreekpunt om het leren van elk kind verder mee in kaart te brengen.

De leerkracht heeft een belangrijke taak om het klasklimaat te bewaken en straalt warmte en gemeende interesse uit naar de leerlingen.

Duidelijke instructies, interessante en afwisselende oefenvormen geven een leidraad om een klas gemotiveerd te doen leren.

De leerkracht vertrekt vanuit een krachtige en rijke leeromgeving waarin kinderen kunnen exploreren en experimenteren en hun blik op de wijde wereld verruimen.

Waar mogelijk trekken we er met de kinderen op uit!

Een warme school

We streven er naar dat elk kind zich thuis en veilig voelt in de school.

Een sterk, samenhangend team (leerkrachten, directie, zorgcoördinator, CLB, ondersteuningsnetwerk, kinderen en ouders) helpt en steunt elkaar om zo samen te groeien naar een goede communicatie en betrokkenheid.

De school heeft duidelijke doelen voor ogen en werkt hier gericht aan:

  • Een taalsterke leeromgeving creëren.
  • Leerlingenraad: inspraak van leerlingen garanderen en ondernemingszin bij kinderen aanwakkeren om samen school te maken.
  • Crea-carrousel: leerlingen leren talenten ontdekken en ontplooien
  • Maatschappijgericht leren: ICT integratie, aanleren van programmeren, technieklessen, uitnodigen van externen

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.